CROSS-CULTURAL TRAINING & ONBOARDING

Målrettet og resultatorienteret karriererådgivning og outplacement

YOUR-NEXT-MOVE tilbyder målrettet og resultatorienteret strategisk rådgivning.

Alle vores rådgivere har erfaring som ledere og chefer. Alle vores rådgivere har fingeren på pulsen og et stort netværk i danske og globale virksomheder.

Skab hurtig og effektiv onboarding af virksomhedens internationale medarbejdere

I vores globaliserede verden kommer kolleger, forretningspartnere og kunder fra en bred vifte af kulturer. At kunne forstå dem er afgørende, og svaret er systematisk cross-cultural training.

”Diversitet styrker virksomhedens talentmasse, og tværkulturel forståelse giver mere effektive teams.”

Flere og flere virksomheder har – uanset størrelse – et stigende antal internationale medarbejdere, der enten bor i Danmark eller arbejder i virksomheden på distance. Det tilfører stærke faglige kompetencer og nye perspektiver på opgaveløsning til gavn for virksomheden.

Men det giver også udfordringer. Vejen til god forståelse af det danske samfund, dansk virksomhedskultur og sociale koder og samspil kan være svær for både chefer og medarbejdere med anden nationalitet eller kulturel baggrund – uanset om de bor i Danmark – eller – i endnu højere grad – hvis de arbejder på distance.

Har man et team med mange forskellige nationaliteter, kan de sociale normer være ganske forskellige, hvilket øger risikoen for misforståelser, utilsigtet respektløshed og dalende tillid – hvilket kan resultere i personalenedslidning og tabte investeringer.

For ledere, der arbejder i udlandet, giver cross-cultural training en større forståelse af metoder til at tiltrække og identificere de bedste lokale talenter og dermed sikre deres teams langsigtede performance.

Cross-cultural training af den nyansatte – før tiltrædelse – og netværk for medfølgende partnere øger fastholdelsen af talenter.

Expats, der hurtigt bliver integreret arbejdsmæssigt og familiemæssigt, er mere tilbøjelige til at blive hos deres arbejdsgiver.

Vi hjælper virksomheder med målrettet onboarding af virksomhedens internationale medarbejdere via generel introduktion til det danske arbejdsmarked, landets virksomhedskultur, samfundsforhold og sociale koder, foruden konkret introduktion til virksomhedens særlige DNA og samarbejdsformer.

Samtidig tilrettelægger vi forløb for virksomhedens chefer og medarbejdere om de særlige forhold, de skal være opmærksom på i samarbejdet på tværs af kulturer og landegrænser – så ingen – hverken virksomhedens medarbejdere eller de øvrige kolleger bliver ’lost in translation’. Sideløbende tilbyder vi netværksforløb for de internationale medarbejderes partnere/ægtefæller.

Virksomheder, der anvender systematisk crosscultural-training, har en klar fordel i forhold til konkurrenter.

  • Styrk rekruttering og fastholdelse via cross-cultural training individuelt og i grupper.
  • Øg virksomhedens konkurrencedygtighed.
  • Styrk virksomhedens interne samarbejde og effektivitet.
  • Øg præcisionen og samarbejdet mellem internationale kolleger.
  • Opnå en stærk samarbejdskultur.

Der findes ingen standardløsninger, men der findes masser af erfaringer for, hvad der virker godt og mindre godt i forskellige situationer. Så hvorfor spilde tid og chancer på at gøre alle erfaringerne selv?

Vi skræddersyr hver gang vores rådgivningsforløb, så de passer præcis til dit og virksomhedens behov og aktuelle situation. Vi sætter holdet af specialister afhængig af opgavens indhold og størrelse.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information på info@your-next-move.dk eller ring til +4540252569  / +4521776662.

ONBOARDING

For at en rekruttering skal ende vellykket, gælder det om at hjælpe den nye medarbejder godt fra start. Onboarding er andet og mere end et introprogram og tjeklister. Det er et håndværk fra virksomhedens side, men også den nye medarbejder. De fleste nyansatte vil ikke afsløre for ansættende chef, at noget er svært – det gælder såvel på direktørniveau som på alle andre niveauer i organisationen. Rummet skal være magtfrit, hvis det skal flytte noget, og derfor benytter flere og flere virksomheder os til at bistå med hele eller dele af en onboardingproces. Vores systematiske onboardingmodel har vist sig super effektiv og let anvendelig. Vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og fører medarbejderen sikkert igennem forandringen ind i den nye rolle. Vi hjælper medarbejdere på alle niveauer til at stille de rigtige spørgsmål og at tilgå jobbet systematisk, med overblik og engagement.

Vores onboardingforløb koordineres med virksomhedens interne introduktionsprogrammer, der sikrer sammenhæng og kontinuitet for såvel virksomhed og den nyansatte.

Et onboardingforløb er en række personlige og fortrolige samtaler. Formen og indholdet tilpasser vi den virksomhed, det skal bruges i. Vi tager udgangspunkt i stillingen og personlige udfordringer: følelsen af for meget kontrol, for lidt kontrol, manglende autenticitet, usikkerhed i kommunikation og samspil.  Uanset afsættet vil formålet altid være, at den enkelte bliver endnu mere præcis i sin performance, sine valg, sin prioritering, timing og eksekvering og dermed opnår størst mulig succes i den nye rolle professionelt og personligt. Vi rådgiver og coacher ledere og specialister fra alle brancher til at blive en endnu stærkere udgaver af sig selv – med stor personlig gennemslagskraft og præcis performance. Det endelige forløb skræddersyr vi naturligvis efter de aktuelle behov og udfordringer, afhængig af rollen og den context kandidaten skal indgå i.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information på info@your-next-move.com eller ring til +4540252569 eller +4521776662.

Netværksforløb for medflyttende partnere/ægtefæller

Som ny international chef eller medarbejder i en dansk virksomhed kan overgangen fra den tidligere virksomhedskultur, samarbejdsformer, formelle arbejdsmarkedsforhold og sociale og samfundsmæssige forhold være en stor udfordring sideløbende med opstarten af nye arbejdsopgaver. Skiftet kan også være udfordrende for medarbejderens partner og familie.  Det er svært at opbygge sociale relationer i en ny by – i et nyt land. Vi tilbyder en let måde at komme godt fra start via vores netværk for partnere/ægtefæller.

Hvordan fungerer de uskrevne kommunikationsregler, og hvad er Janteloven for en størrelse? Det danske skole- og uddannelsessystem, hvad er de formelle og uformelle regler og sociale koder, hvilke myndigheder har ansvar for hvad, og hvordan tilrettelægger man kontakten, hvordan opbygger man et netværk og tilrettelægger sin egen karriere? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, der naturligt vil rejse sig.

Vi tilrettelægger målrettede netværks- og ’onboarding’ forløb for medarbejdernes partnere/ægtefæller for at sikre den bedste og letteste opstart i den nye danske kontekst. Det giver mulighed for en god start og forandring både for dem og for virksomhedens nye internationale chef eller medarbejder – og kan medvirke til at sikre højere jobtilfredshed og længere fastholdelse.

  • Få et overblik over mulighederne og gevinsterne ved netværksforløb for partnere/ægtefæller
  • Støt onboardingen af nye internationale kolleger og deres familie og partnere
  • Opnå højere jobtilfredshed og længere fastholdelse

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information på info@your-next-move.dk eller ring til +4540252569  / +4521776662.

da_DKDanish
Scroll to Top