Persondataerklæring

Sådan behandler vi personoplysninger:

Hos YOUR-NEXT-MOVE er det vigtigt at kunderne føler sig trygge ved at oplyse personoplysninger. Derfor har vi udarbejdet et direktiv over, hvordan vi opbevarer og anvender persondata i henhold til EU’s Persondataforordning, GDPR, der trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Vi er den dataansvarlige

YourNextMove ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, vi får tilsendt.

Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

YourNextMove ApS  Cvr. 41249102
Store Kongensgade 14, 2 sal.
1264 København
info@your-next-move.com

TLF +4540252569  |  +4521776662

Vi afkræver et absolut minimum af data fra personer, som deltager i YOUR-NEXT-MOVE’s ydelser.

Vi efterspørger IKKE personfølsomme oplysninger, og vi videregiver aldrig oplysninger til en tredjepart uden samtykke.

Denne persondataerklæring forklarer, hvilke personlige data YOUR-NEXT-MOVE indsamler og opbevarer ved tilmelding og deltagelse på et af vores lederprogrammer eller netværksgrupper.

Vi beder kun om de oplysninger, der er nødvendige for, at vores undervisere og netværksfacilitatorer ved, hvem der deltager.

Vi opbevarer oplysningerne i separate systemer med begrænset og fortrolig adgang, så angivne informationer ikke kædes sammen.

Vores adgang er endvidere sikret i flere niveauer og med højsikkerhedskoder.

Du kan altid få oplyst, rettet eller slettet dine oplysninger ved at sende en mail til info@your-next-move.com

Derfor har YOUR-NEXT-MOVE brug for dine oplysninger:

  1. Ved tilmelding til et af vores kurser fremsendes en ordrebekræftelse samt et deltagerbrev med praktiske oplysninger.
  2. For onlinekurser underskriver deltagerne en media-release formular.
  3. Vi udleverer en deltagerliste til vores undervisere med navn og firma – og kun navn, hvis deltageren tilmeldes i privat regi. Deltagerlisten makuleres efter at kursusbeviserne er udstedt, men i henhold til regnskabs- og bogføringsloven opbevares oplysningerne elektronisk i minimum 5 år, som dokumentation i forhold til fakturering og intern revision.
  4. På fakturaer og beviser fra YOUR-NEXT-MOVE anføres navn og det program som deltageren har valgt.

Evalueringsskema

Hos YOUR-NEXT-MOVE udleveres et evalueringsskema, hvoraf navn fremgår.

YOUR-NEXT-MOVE anvender deltagernes svar til at sikre kvaliteten af vores ydelser, undervisere, faciliteter og generelle service.

Når vi har behandlet deltagernes svar, makuleres navn. Svarene vil fremgå anonymt i en samlet statistik.

Kendskab

Hos YOUR-NEXT-MOVE vil vi naturligvis gerne udbrede kendskabet til vores ydelser og spørger derfor om tilladelse til at skrive eventuelle bemærkninger på vores hjemmeside og på de sociale medier.

Nyhedsbrev

Vi sender kun nyhedsbreve ud til personer, der selv har tilmeldt sig, og oplysninger videregives aldrig til en tredjepart.

Ved ønske om yderligere oplysninger omkring reglerne i databeskyttelsesforordningen, kan Datatilsynet kontaktes på www.datatilsynet.dk

Senest revideret: D. 01. februar 2023

YOUR-NEXT-MOVE  I  www.your-next-move.com  I  Tlf.: +4540252569  I  +4521776662  I  CVR  41249102 

da_DKDanish
Scroll to Top