KARRIERERÅDGIVNING & OUTPLACEMENT

Vi hjælper dig til at se dig selv og din karriere i et nyt lys og hjælper dig med at se de næste skridt.

Målrettet og resultatorienteret karriererådgivning og outplacement

YOUR-NEXT-MOVE tilbyder målrettet og resultatorienteret strategisk rådgivning.

Alle vores rådgivere har erfaring som ledere og chefer. Alle vores rådgivere har fingeren på pulsen og et stort netværk i danske og globale virksomheder.

Karriererådgivning & Business Coaching

Transition ind i en ny rolle er blandt de mest udfordrende tidspunkter for specialister, ledere og chefer i deres professionelle virke.
Karriererådgivning / coaching er relevant, når:
 • Du overvejer at skifte job eller karriere
 • Du har brug for en karriereplan
 • Du eller virksomheden oplever, at I kører skævt af hinanden
 • Ledere, der tidligere har præsteret, ikke opleves at performe
 • Du ikke har helt den impact, du ønsker
 • Du har haft succes i det nuværende job og ønsker at gå til “next level”
 • Du mangler personlig gennemslagskraft, f.eks. i rollen som ordførende og virksomhedens ansigt udadtil
 • Du bliver forbigået ved forfremmelser og lønforhandlinger
 • Du har brug for værktøjer til at lande drømmejobbet
Karriererådgivning / coaching sikrer, at du:
 • Får succes med personlig og strategisk gennemslagskraft
 • Sætter præcise mål og når dem
 • Positionerer dig og din organisation. Booster din karriere
 • Får mentalt overskud og strategisk overblik, når det virkelig gælder!
 • Fremstår præcis og sikker i din kommunikation og fremtoning … også under pres

Et karriereudviklingsforløb er en række personlige og fortrolige samtaler. Formen og indholdet tilpasses dine ønsker og behov. De ledere og seniorspecialister, vi arbejder med, er typisk et sted i deres liv og karriere, hvor de har brug for en professionel fortrolig til sparring – som et led i egen udvikling og for at skabe fremdrift i rollen og karrieren. 

De udfordringer, vi typisk hjælper med, er udfordringer af strategisk karakter, der tager afsæt i din konkrete situation og dine ønsker for fremtiden. Andre forløb tager udgangspunkt i personlige udfordringer: følelsen af for meget kontrol, for lidt kontrol, manglende autenticitet, usikkerhed om egen karriere eller talent. Udfordringer i job/privat balance. Eksistentielle, følelsesmæssige belastninger i leder- og chefrollen. Uanset afsættet vil formålet altid være, at du bliver endnu mere præcis i din strategiske performance, dine valg, din prioritering, timing og eksekvering og dermed opnår størst mulig succes i dit professionelle og personlige liv.

Vi rådgiver og coacher ledere fra alle brancher til at blive en endnu stærkere udgave af sig selv – med stor personlig gennemslagskraft og præcis performance.

Det endelige forløb skræddersyr vi naturligvis efter dine aktuelle behov og udfordringer.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information på info@your-next-move.com eller ring til +4540252569 eller +4521776662

Outplacement

Outplacement er designet og målrettet til at støtte medarbejdere, der forlader en arbejdsplads – typisk som følge af organisatoriske tilpasninger – med en deraf følgende opsigelse.

Formålet med et outplacementforløb er at hjælpe den opsagte medarbejder til at få succes med processen og overgangen til det næste job og nye karrieremuligheder.

Hos YOUR-NEXT-MOVE anerkender vi, at hver enkelt person er unik, og vores outplacementforløb er derfor individuelt tilpasset og opbygget efter den enkeltes behov.

Vores konsulenters rådgivning bygger på mange års erfaring med outplacement- og karriererådgivning samt erfaringer fra ledende stillinger i både private og offentlige virksomheder. Vi har stor indsigt i det danske arbejdsmarked og vil derfor kunne rådgive og sparre med medarbejdere på alle niveauer i organisationen.

Fordele for virksomheden:

 • Brandbeskyttelse – giv dine opsagte medarbejdere den bedste start på processen mod deres næste job – og vis kommende medarbejdere, at virksomheden viser ansvarlighed
 • Udlev jeres værdier – og demonstrér, at virksomheden opfatter medarbejdere som det vigtigste aktiv, og at opsagte medarbejdere behandles værdigt
 • Omkostningen ved et outplacementforløb kan i flere tilfælde spare virksomheden for løn i opsigelsesperioden og kan tillige ses som en ”investering” i virksomheden renommé

Fordele for medarbejdere:

 • Du får med et outplacementforløb mulighed for sparring, rådgivning og støtte gennem processen fra afklaring mod nyt job
 • Et individuelt tilpasset forløb tilpasset dine behov
 • 1:1 sparring og rådgivning
 • Kompetenceafklaring – faglige, personlige og generiske kompetencer til brug ved udarbejdelse af relevant CV og personlig profil
 • Sparring til personlig gennemslagskraft & branding
 • Udarbejdelse af handlingsplan
 • Motivations- og værdiafklaring – dine personlige ”need to have” og ”no goes” er grundlaget for den motivation, du skal bygge din fremtid på
 • Mulighed for udarbejdelse af personprofil (adfærds- og præferencetest)
 • Løbende support under hele forløbet
 • Mulighed for deltagelse i netværksgrupper – både under dit outplacementforløb og efterfølgende
 • Vi følger dig hele vejen. Du får strategisk rådgivning og sparring i opstarten af nyt job – onboarding

Du er måske også interesseret i:

da_DKDanish
Scroll to Top