Paradokset mellem mangel på medarbejdere og masseopsigelser

De seneste måneder har stort set alle nyhedsmedier kunnet berette om to modsatrettede fænomener på det danske arbejdsmarked:

  1. Mange virksomheder efterspørger arbejdskraft, og flere virksomheder giver ligefrem udtryk for, at muligheden for at levere varer og ydelser direkte er påvirket negativt af mangel på medarbejdere.
  2. På samme tid ser vi andre virksomheder, der reagerer på den situation, som er opstået i kølvandet på krigen i Ukraine. Usikkerhed om efterspørgsel og stigende omkostninger betyder, at den fremtidige strategi evalueres. Konsekvensen bliver flere steder, at omkostninger og kapacitet tilpasses. Det har betydet, at en del virksomheder har tilpasset antallet af medarbejdere her og nu og/eller varslet større opsigelsesrunder i nærmeste fremtid.

De to modsatrettede forhold – mangel på medarbejdere vs. masseopsigelser – kan virke som et paradoks. Danmarks har tidligere i historien oplevet situationer, hvor der har været tale om såkaldte ”flaskehalse” i enkelte brancher, men vi har ikke tidligere skulle forholde til en så generel mangel på medarbejdere samtidig med, at større grupper oplever opsigelser fra deres job.

➡ Hvordan påvirker dette paradoks arbejdsmarkedet?
➡ Hvordan agerer virksomhederne og medarbejderne?
➡ Hvilke muligheder og løsninger bør virksomheder og medarbejdere overveje?

Disse spørgsmål vil vi sætte fokus på i de kommende dage.

Følg med i serien om “Paradokset mellem mangel på medarbejdere og masseopsigelser” og andet indhold på vores LinkedIn side.

da_DKDanish
Scroll to Top